גירסא להדפסה
איכות הסביבה
 
שמירה על איכות הסביבה

כל האתרים והמתקנים של מפעלי חמצן וארגון, לרבות מערך השינוע והאספקה של החברה, פועלים בפיקוח ובהיתר של המשרד להגנת הסביבה ועומדים בכל התקנים הנדרשים. מפעלי החברה תוכננו ונבנו בהתאם לתקנים המחמירים ביותר לגבי חומרים מסוכנים ורעלים.