גירסא להדפסה
אתר קרית גת
 
המפעל כולל שני מתקני הפרדת אוויר, הראשון הוקם בשנת 1998 והשני בשנת 2008, שני המתקנים מופעלים בשותפות עם קונצרן Air Products העולמי.
המפעל מייצר נוזלים ומספק ישירות גזים בצינורות למפעלים בסביבה.
המפעל מספק שירות למרכז ולדרום הארץ ולרשותו עומד צי מיכליות לחלוקה.
 
מפעלי חמצן וארגון בע"מ
רח' חשוון 10, קרית גת 82023
טל' 04-6174522
פקס 04-6231545