גירסא להדפסה

אוויר דחוס

משמש בעיקר למערכות הנשמה והפעלת מכשירים פנאומטיים.