גירסא להדפסה

חנקן- נתונים פיזיקליים

נוסחה כימית

-

N2

משקל מולקולארי

-

28.0

נפח סגולי

מ"מ לק"ג (ב- 1 בר 20ºc)

0.86

טמפרטורת הרתיחה

ºc (ב- 1 בר)

-195.8

טמפרטורת הקיפאון

ºc

-210.0

צפיפות הגז

ק"ג למ"מ (ב- 1 בר 15ºc)

1.170

צפיפות הנוזל

ק"ג לליטר (בטמפרטורת הרתיחה)

0.808

משקל סגולי

(אוויר= 1)

0.969

הטמפרטורה הקריטית

ºc

-147.0

הלחץ הקריטי

בר

34.0

תחומי הבעירה (באוויר)

-

לא דליק

טמפרטורת ההדלקה העצמית

-

לא דליק

התפשטות נפחית

(נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)

1:691

ריח

-

אין ריח

צבע הגז

-

אין צבע

צבע הנוזל

-

אין צבע

מספר זיהוי האו"מ

-

גז 1066

נוזל 1977

קוד פעולות חירום

-

 2T גז

נוזל 2T