גירסא להדפסה

חנקן- יישומים ושימושים

תעשיית האלקטרוניקה

חנקן ממלא תפקיד בייצור מוליכים למחצה ורכיבי סיליקון ומאפשר "הלחמות גל" ללא חמצן.