גירסא להדפסה

הליום- יישומים ושימושים

ציוד MRI

הליום נוזלי ממלא תפקיד חשוב בציוד הדמיה מגנטי (MRI).