גירסא להדפסה

הליום- יישומים ושימושים

מחקר גרעיני

כאשר מקררים הליום קרוב לאפס המוחלט הוא הופך ל"נוזל על" בעל תכונות מיוחדות כגון חוסר חיכוך, חוסר צמיגות ומוליכות חום גבוהה, שבזכותן הוא יכול לשמש לחקר תהליכים גרעיניים.