גירסא להדפסה

אוויר דחוס- בטיחות

האוויר הדחוס הוא גז מחמצן , אינו בוער, אולם נוכחותו מאפשרת ומגבירה את תהליך הבעירה.

דף בטיחות- MSDS: