גירסא להדפסה

אוויר דחוס- נתונים פיזיקליים

נוסחה כימית

-

-

משקל מולקולארי

-

29.0

נפח סגולי

מ"מ לק"ג ( ב- 1 בר 20ºc)

0.77

טמפרטורת הרתיחה

ºc (ב- 1 בר)

-193.1

טמפרטורת הקיפאון

ºc

-214.5

צפיפות הגז

ק"ג למ"מ (ב- 1 בר 15ºc)

1.293

צפיפות הנוזל

ק"ג לליטר (בטמפרטורת הרתיחה)

0.856

משקל סגולי

(אוויר= 1)

1.000

הטמפרטורה הקריטית

ºc

-140.7

הלחץ הקריטי

בר

37.7

תחומי הבעירה (באוויר)

-

לא דליק

טמפרטורת ההדלקה העצמית

-

לא דליק

התפשטות נפחית

(נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)

1:724

ריח

-

אין ריח

צבע הגז

-

אין צבע

צבע הנוזל

-

אין צבע

מספר זיהוי האו"מ

-

גז 1002

קוד פעולות חירום

-

 2T גז