גירסא להדפסה

כללי בטיחות לגזים דחוסים בגלילי לחץ גבוה- כללי

  1. להלן הנהלים והכללים לטיפול ולאחסון בטוח של גזים הדחוסים בלחץ גבוה: אויר, חמצן, חנקן, ארגון, הליום, CO2 ותערותיהם.כללים אלו אינם באים במקום התקנות, התקנים והחוקים ביחס לטיפול ולאחסון של גזים דחוסים ונוזלים.
  2. חובה לעיין ב- MSDS הספציפי לכל גז לפני השימוש בגז.
  3. תוכן הוראה זו חייב להיות ידוע ומובן לכל הגורמים העוסקים בקבלה ובשימוש בגלילי גז.
  4. בנהלים אלו, אלא אם הכתוב יחייב אחרת, לשון יחיד - לרבות רבים ולשון זכר - לרבות נקבה.
 
להורדת לינק לאתר המוסד לבטיחות וגיהות בנושא: דרישות לאחסון ושימוש בגלילי גז דחוס, לחץ כאן: