גירסא להדפסה

כללי בטיחות לגזים דחוסים

כללי

1. רק עובדים בעלי הסמכה מתאימה רשאים לטפל בגזים דחוסים.

2. יש להקפיד על קיום כל התקנות ודרישות החוק בנוגע לאחסון גלילים.

3. אין להסיר או להשחית תוויות המותקנות על ידי הספק לצורך זיהוי נכון של תכולת הגליל.

4. יש לוודא את סוג הגז לפני השימוש בו.

5. יש להכיר ולהבין את התכונות והסיכונים הכרוכים בשימוש בכל גז עוד בטרם השימוש בו.

6. לפני השימוש בגזים דחוסים, יש להכין תוכניות לטיפול בכל מצב חרום העלול להתעורר.

7. במקרים של ספק ביחס לשיטת הטיפול הנכונה בגז מסוים, יש לפנות אל הספק.