גירסא להדפסה

כללי בטיחות לגזים דחוסים בגלילי לחץ גבוה- טיפול ושימוש בווסתים

 
1. כאשר מחברים ווסת לחץ, אסור לסובב בכוח את ההברגה. בדוק אם אין ההברגות, של הברז או
    הווסת, פגומות. אין להשתמש בכוח אם הווסת אינו מתברג בקלות. התאמה לא טובה של הווסת
    עשויה להיות סימן לכך שהווסת איננו מתאים לסוג הגז שבגליל. המשתמש צריך לוודא מראש שנבחר 
    הווסת הנכון לשימוש בגז מסוים.

2. יש לקיים את ההוראות הבאות לקבלת לחץ היציאה הנדרש ביציאה מהווסת:

2.1 לאחר הרכבת הווסת על פתח היציאה של הגליל, סובב את בורג כוונון לחץ היציאה נגד כיוון השעון,
      עד שהוא מסתובב בצורה חופשית.
2.2 פתח באיטיות את ברז הגליל עד שמד לחץ הגליל שעל הווסת מראה את לחץ הגליל.
      סטייה גדולה בין לחץ העבודה של הגליל והלחץ שמראה מד הלחץ עלולה לציין דליפה בברז הגליל.
2.3 סובב את בורג כוונון לחץ היציאה בכוון השעון עד לקבלת לחץ היציאה הדרוש
      (אם קיים ברז בקרת ספיקה, עשה זאת כאשר הוא סגור).
      אין להשתמש בווסת עצמו לבקרת ספיקה. בקרת ספיקה תעשה ע"י ברז נוסף המותקן במורד הקו.
      שימוש בווסת עצמו לבקרת ספיקה יכול לגרום למצב בו תעלה הספיקה יחד עם עליה בלחץ מעבר
      ללחץ העבודה המותר בצנרת.
2.4 אין לחבר, או לפרק, ווסת לגליל כאשר העובד נמצא מול פתח ברז הגליל אלא רק כאשר העובד
      עומד מהצד.