גירסא להדפסה

כללי

1. חנקן, ארגון הם גזים אינרטיים, נטולי צבע, ריח וטעם, והמהווים ביחד ארבע חמישיות מהאוויר אותו
    אנו נושמים.
2. חנקן, ארגון במצב נוזלי מתקבלים על ידי קירור אויר עד אשר הוא נהפך לנוזל ולאחר מכן - סילוק
    החמצן, אשר מהווה את החמישית הנותרת מהאוויר.

3. חנקן נוזלי רותח בטמפרטורה של –196°C; ארגון נוזלי ב- -186°C.

4. ודא כי מערכת הגז תואמת ללחצי העבודה המצוינים על גבי המכל, וכי קיימים האמצעים הנדרשים
   לוויסות הלחץ בנקודות העבודה לאורך קווי הגז.

קור קיצוני – כסה את העיניים ואת העור החשוף

1. מגע אקראי של העור או העיניים עם חנקן נוזלי, ארגון נוזלי או עם הגז הקר היוצא ממיכליהם עלול
    לגרום לכוויות קור. יש, אפוא, לטפל בנוזלים אלה כל שתמנע נזילה או התזה.
2. יש לכסות את העור במקומות בהם קיימת אפשרות של מגע עם הנוזל, עם צנרת וציוד קרים או
    בסביבת הגז הקר.
    יש להשתמש במשקפי מגן או במסכת פנים אם קיימת סכנת נזילה או התזה או סכנת פליטה חזקה
    של גז קר מהציוד.
3. להגנת הידיים והזרועות, יש להשתמש בכפפות נקיות, מבודדות, אשר ניתן להסירן בנקל וכמו-כן,
    בשרוולים ארוכים

4. יש לנעול נעלי עבודה.

יש לאוורר היטב את אזור הציוד

1. חנקן, וארגון אמנם אינם רעילים ובלתי דליקים אך הם עלולים לגרום חנק בחדרים סגורים בהם אין
    אוורור נאות.
2. כל אווירה שאינה מכילה כמות מספקת של חמצן לנשימה עלולה לגרום לסחרחורת, אובדן הכרה או
    אף מוות.
3. החנקן, והארגון הנוזליים הם גזים נטולי צבע, ריח וטעם ואין חושי האדם מסוגלים לגלותם. אדם
    עלול לשאוף אותם לריאותיו כאוויר. בהיעדר אוויר נאות, התפשטות של חנקן, וארגון "תסלק" את
    האוויר "הרגיל" ותיצור אווירה חסרת חמצן.

4. לפיכך, מכלי נוזלים יש לאחסן מחוץ למבנה או באזורים המאווררים היטב.