למידע נוסף:
1. G-09.001 rev B Acetylene
 
גירסא להדפסה

אציטילן - מפרט

אציטילן.