גירסא להדפסההנהלה
 
 
 

שם

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

אורן ריס 

מנכ"ל 

 04-6174530

Riess@oxar.co.il

ורדה אלימלך 

מזכירת החברה 

   04-6174529

vardae@oxar.co.il

יעקב שלוש

סמנכ"ל כספים ומנהל

 04-6174516

shlush@oxar.co.il

  אלי ענבר

סמנכ"ל תפעול וייצור

 04-6174503

inbar@oxar.co.il

אבי קירס

סמנכ"ל שיווק ומכירות 

 04-6174521

Kires@oxar.co.il

רונן שטקלר

סמנכ"ל גזים דחוסים

  04-6174504

 Ronens@oxar.co.il

מאיר בן ישי

סמנכ"ל טכני ואבטחת איכות

04-6174506

benishay@oxar.co.il

עופר ברנע

סמנכ"ל הנדסה

 04-6174507

oferb@oxar.co.il

מזכירות

 -

 04-6174500

 -