גירסא להדפסה
 
בטיחות
קרח יבש – בטיחות

 

קרח יבש מצריך אמצעי זהירות מיוחדים. הוא דומה במראהו לקרח שנוצר ממים, אך הוא הרבה יותר קר. הטמפרטורה של הקרח היבש הינה Cº78.5- ולכן השימוש מותר אך ורק על פי הוראות הבטיחות.

·         הקרח היבש קר מספיק כדי לגרום לכוויות קור אם נוגעים בו בלי כפפות.

·         הקרח היבש מייצר פחמן דו חמצני גזי באופן קבוע ולכן הוא לא יכול להישמר בתוך מיכל סגור, היכול לגרום לעליית לחץ עד כי ביקוע המיכל.

·         חייבים לאוורר את הגז שנוצר, אחרת הוא ימלא את החלל הסגור ויגרום לסכנת חנק.

·         יש לשים לב, פחמן דו חמצני יותר צפוף מאוויר והוא ישקע לרצפה. יש להרחיק את הקרח היבש מילדים