logo oxar he phone
Oxygen & Argon Works Hebrew Logo

טלפון

מייל

אנו היצרנים והמשווקים של גזים תעשייתיים הגדולים ביותר בישראל

אוויר דחוס

משמש בעיקר למערכות הנשמה והפעלת מכשירים פנאומטיים.

יישומים באוויר דחוס

בטיחות

האוויר הדחוס הוא גז מחמצן , אינו בוער, אולם נוכחותו מאפשרת ומגבירה את תהליך הבעירה.

 

נתונים פיזיקלייםמשקל מולקולארי:
טמפרטורת הרתיחה:  (ºc ב- 1 בר)
נפח סגולי: ( ºc מ"מ לק"ג ב- 1 בר 20 )
טמפרטורת הקיפאון:
צפיפות הגז:  (ºc ק"ג למ"מ ב- 1 בר 15)
צפיפות הנוזל: (ק"ג לליטר בטמפרטורת הרתיחה)
משקל סגולי:  (אוויר= 1)
הטמפרטורה הקריטית:°C
הלחץ הקריטי:  (בר)
תחומי הבעירה (באוויר):
טמפרטורת ההדלקה העצמית:
התפשטות נפחית: (נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)
ריח:
צבע הגז:
צבע הנוזל:
מספר זיהוי האו"מ:
קוד פעולות חירום:

29.0
-193.1
0.77
-214.5
1.293
0.856
1.000
140.7-
37.7
לא דליק
לא דליק
1:724
ללא
ללא
ללא
גז 1002
גז 2T

מחפש פתרון?

נשמח להציע את הפיתרון הנכון על פי דרישותיכם.

04-6174500    info@oxar.co.il

אפליקצית המרת גזים זמינה להורדה בחינם בחנויות האפליקציה