logo oxar he phone
Oxygen & Argon Works Hebrew Logo

טלפון

מייל

אנו היצרנים והמשווקים של גזים תעשייתיים הגדולים ביותר בישראל

ארגון

גז אציל (Ar) אשר מצוי בריכוז של כ-1% באוויר. גז כבד ואינרטי לחלוטין (אינו מתרכב עם גזים אחרים), המשמש בעיקר בתעשיית המתכת כאשר נדרש בידוד מלא מכל מגע עם חמצן או חנקן. 

יישומים בארגון

 

נתונים פיזיקלייםנוסחה כימית:
משקל מולקולארי:
טמפרטורת הרתיחה:  (ºc ב- 1 בר)
נפח סגולי: ( ºc מ"מ לק"ג ב- 1 בר 20 )
טמפרטורת הקיפאון:
צפיפות הגז:  (ºc ק"ג למ"מ ב- 1 בר 15)
צפיפות הנוזל: (ק"ג לליטר בטמפרטורת הרתיחה)
משקל סגולי:  (אוויר= 1)
הטמפרטורה הקריטית:°C
הלחץ הקריטי:  (בר)
תחומי הבעירה (באוויר):
טמפרטורת ההדלקה העצמית:
התפשטות נפחית: (נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)
ריח:
צבע הגז:
צבע הנוזל:
מספר זיהוי האו"מ:
קוד פעולות חירום:

Ar
39.9
-185.9
0.60
-189.4
1.669
1.395
1.383
122.3-
38.4
לא דליק
לא דליק
1:836
ללא
ללא
ללא
גז 106 נוזל 1951
גז 2T נוזך 2T

מחפש פתרון?

נשמח להציע את הפיתרון הנכון על פי דרישותיכם.

04-6174500    info@oxar.co.il

אפליקצית המרת גזים זמינה להורדה בחינם בחנויות האפליקציה