logo oxar he phone
Oxygen & Argon Works Hebrew Logo

טלפון

מייל

אנו היצרנים והמשווקים של גזים תעשייתיים הגדולים ביותר בישראל

הליום

גז אציל (He) הנפוץ בטבע, בעל משקל סגולי נמוך מהאוויר. מתאפיין בנקודת היתוך נמוכה מאד ולכן ניתן להגיע אתו לטמפרטורה קרובה לאפס המוחלט (270ºC-), בלי שיהפוך למוצק. 

יישומים בהליום

 

נתונים פיזיקלייםנוסחה כימית:
משקל מולקולארי:
טמפרטורת הרתיחה:  (ºc ב- 1 בר)
נפח סגולי: ( ºc מ"מ לק"ג ב- 1 בר 20 )
טמפרטורת הקיפאון:
צפיפות הגז:  (ºc ק"ג למ"מ ב- 1 בר 15)
צפיפות הנוזל: (ק"ג לליטר בטמפרטורת הרתיחה)
משקל סגולי:  (אוויר= 1)
הטמפרטורה הקריטית:°C
הלחץ הקריטי:  (בר)
תחומי הבעירה (באוויר):
טמפרטורת ההדלקה העצמית:
התפשטות נפחית: (נוזל לגז ב- 15ºc ו- 1 בר)
ריח:
צבע הגז:
צבע הנוזל:
מספר זיהוי האו"מ:
קוד פעולות חירום:

He
4.0
-269.0
5.99
-271.4
0.167
0.125
0.138
268.0-
2.28
לא דליק
לא דליק
1:749
ללא
ללא
ללא
גז 1046 נוזל 1963
גז 2T נוזל 2T

מחפש פתרון?

נשמח להציע את הפיתרון הנכון על פי דרישותיכם.

04-6174500    info@oxar.co.il

אפליקצית המרת גזים זמינה להורדה בחינם בחנויות האפליקציה